BISERICILE, ÎN PERICOL – Deteriorări la soclul din piatră de la absida altarului Bisericii de lemn UNESCO din Bârsana

214 0

Maramureşul are opt biserici UNESCO. Dintre toate, doar una singură nu are probleme care să necesite imediata atenţie a factorilor de decizie centrali. Direcţia pentru Cultură Maramureş a făcut la finele anului trecut un control la toate bisericile incluse în patrimonial Mondial, fiind constatate grave probleme.

În cazul Bisericii ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică” din comuna Bârsana, ştim că a fost terminată în anii trecuţi restaurarea picturii. Autorităţile au constatat deteriorări la soclul din piatră de la absida altarului ca şi deteriorarea învelitorii pe latura sudică, toate acestea fiind semnalate şi în rapoartele trecute. Fără ecou, se pare.

Aura Pintea, directorul Direcţiei pentru Cultură Maramureş, a precizat că la această biserică sunt probleme şi pe linie de PSI. Mai exact, instructajul pe linia situaţiilor de urgenţă nu se consemnează în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă, conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situațiilor de urgenţă.

La aceste probleme specific acestei biserici, se adaugă problemele care sunt comune la toate aceste monumente. Având în vedere că bisericile sunt construite în întregime din lemn primul din factorii ce pot avea efecte extrem de grave asupra acestor biserici ar fi producerea unui incendiu.

În raportul instituţiei mai sus amintite se arată că principalele surse ale acestuia ar fi focul deschis provenind de la lumânările aprinse în biserică dar şi de la cele din cimitir sau de la aprinderea gunoiului din preajmă, instalaţiile electrice interioare de la instalaţiile de încălzire sau de iluminat cu toate că au fost înlocuite şi mult îmbunătăţite în perioada scursă de la rapoartele trecute, încă se mai poate constata pe alocuri amplasări necorespunzătoare de cabluri şi corpuri de iluminat (aplice) pe pereţii pictaţi.

Un alt pericol este dat de trăsnete. Deşi bisericile sunt prevăzute cu paratrăsnete, în unele cazuri instalaţiile sunt vechi si deteriorate ele nemaifăcând fată în caz de trăsnet.

Bisericile, cu excepţia aceleia din Rogoz, nu au sisteme de semnalizare ale incendiilor, nu sunt prevăzute cu hidranţi si nu au pază conf. lege 564/19.10.2001. Mai mult decât atât, nici o biserică nu are întocmit un Plan de evacuare al obiectelor de patrimoniu în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă.

În afara pericolului producerii de incendii, un alt factor generator de efecte negative este constituit de nerespectarea regimului zonelor de protecţie ale bisericilor de lemn.

Descrierea bisericii din Bârsana

Despre Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” ştim că aparţine grupului de biserici tipice pentru Maramureş de dimensiuni reduse cu acoperiş în 2 ape. Construită în 1720 este mărturia unui proces des întâlnit care priveşte bisericile şi casele de lemn, cel al „mutării” (strămutarea bisericii pentru a o aşeza în altă parte). Este unica biserică din cele selecţionate care a servit la început de biserică abaţială şi care a fost apoi transformată în biserică parohială în 1806, când a fost mutată pe locul actual (bârnele păstrează încă numerotarea incizată necesară noii ridicări).

Raportul Direcţiei pentru Cultură Maramureş precizează că pictura, operă realizată în cursul aceluiaşi an de către Toader Ponor şi Ioan Plohod, se dovedeşte a fi de o valoare deosebită, ea constituind ansamblul decorativ structurat după legile barocului, cel mai coerent din judeţul Maramureş. Iconostasul se încadrează în acelaşi stil.

Configuraţia spaţială şi volumetria bisericii sunt cele care caracterizează bisericile tipice pentru Maramureş. Este de semnalat ca element specific prezenţa porticului dezvoltat pe două nivele, detaliu relativ puţin regăsit în construcţiile de acest gen din România.

Lucrările de transformare la care biserica a fost supusă fac parte integrantă din existenţa sa şi îi conferă valori importante din punct de vedere istoric şi artistic din acelaşi punct. De îndată ce biserica a fost strămutată i s-a adăugat porticul şi a fost pictată păstrând o parte importantă din substanţa sa originară.

Volumetria, silueta, concepţia spaţială, decoraţia interioară şi exterioară cărora li se adaugă ansamblul pictural sunt calităţi pe care această biserică de lemn din Bârsana le-a dobândit pe parcursul secolelor. Este de menţionat faptul că localitatea Bârsana este şi azi renumită pentru constructorii săi, pentru recunoscuţii săi tăietori în lemn urmând tradiţia generaţiilor anterioare care au fondat printre alte valori biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”.

FOTO ro.wikipedia.org

Dragoş HOJDA

Related Post

Leave a comment