Salarii amânate pentru profesori. S-a modificat data de primire a salariilor

145 0

Veste proastă pentru toţi angajaţii din învăţământ. Fără nicio avertizare prealabilă, dascălii vor primi în această lună cu întârziere salariile aferente lunii decembrie 2017.Vestea a fost anunţată de ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, pe pagina lui de Facebook:

„În conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) 86/28.01.2005, completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plată a salariilor pentru Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi unităţile finanţate de acesta este 14 a lunii curente, pentru luna precedentă. Potrivit OUG 90/2017 s-a aprobat că plata salariilor pentru personalul din unităţile de învăţământ se va face din bugetul MEN. Prin legea 2/2018 (Legea bugetului de stat pe anul 2018), sumele pentru plata salariilor personalului din unităţile de învăţământ au fost aprobate în bugetul MEN. Începând cu luna ianuarie, MEN va transfera lunar către inspectoratele şcolare, iar apoi acestea către şcoli, sumele pentru plata salariilor. Fac precizarea că şi până în prezent au fost finanţate din bugetul MEN anumite categorii de cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv pentru examenele naţionale, naveta elevilor şi bursele elevilor”.

Până acum profesorii îşi primeau salariile în data de nouă a fiecărei luni. Modificarea datei de salariu îi pune în acest moment în dificultate pe cei care au rate şi îşi fixaseră scadenţa lunară, în funcţie de ziua în care încasau retribuţia.

Marius CIMPIAN

Related Post

Leave a comment