Verificarea şi revizia instalaţiilor interioare de gaze naturale vă pot salva viaţa

152 0

Conform reglementărilor în vigoare emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), verificările şi reviziile la instalaţiile de gaz sunt operaţiuni obligatorii şi revin în sarcina consumatorilor, fiind o condiţie necesară pentru siguranţa acestora. Verificările şi reviziile trebuie să se realizeze periodic, verificarea o dată la doi ani, iar revizia o dată la zece ani, în baza unui contract de prestări servicii, numai de către firme autorizate în acest sens de către ANRE.

Consumatorii sunt responsabili de efectuarea acestor operaţiuni şi au posibilitatea să aleagă orice firmă autorizată de către ANRE să execute aceste lucrări. Cu această ocazie sunt solicitate şi documente privind verificarea tehnică periodică a centralelor termice, boilerelor şi convectorilor, precum şi autorizarea funcţionării – pentru aparate nou puse în funcţiune, respectiv verificarea tehnică periodică pentru aparate deja autorizate şi puse în funcţiune.

Cei de la Delgaz Grid spun că totodată, consumatorii au obligaţia să prezinte dovada curăţării coşurilor de fum de către o firmă sau persoană specializată – pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coşurile de fum.

“Recomandăm consumatorilor ca înainte de a accepta prestarea acestor operaţiuni la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, să verifice dacă firma care îşi oferă serviciile este autorizată de către ANRE, respectiv ISCIR pentru cazanele de încălzire, sau dacă reprezentanţii firmei se pot legitima, iar în caz contrar să sesizeze Poliţia.

Verificarea societăţilor/persoanelor autorizate să efectueze servicii de verificări şi revizii periodice la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale se poate face de către consumator prin consultarea Centrelor de Relaţii Clienţi ale furnizorului de gaze naturale sau prin accesarea website-ului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, iar informaţii privind societăţile autorizate să efectueze verificări periodice ale centralelor termice şi ale altor aparate alimentate cu gaze naturale se pot obţine accesând website-ul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat la www.iscir.ro.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor săi, Delgaz Grid desfăşoară periodic campanii de informare cu privire la obligativitatea efectuării acestor operaţiuni. Astfel, consumatorii care au expirate aceste servicii sunt notificaţi, aceştia având obligaţia să efectueze operaţiunile de verificare/revizie prin intermediul firmelor autorizate”, sustine Delgaz Grid.

Dragos HOJDA

Related Post

Leave a comment